Cập nhật danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Thứ năm - 09/04/2020 08:48
Cập nhật danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
 
Cập nhật danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Facebook/ gia đình Số tiền/Thực phẩm Địa chỉ/ Chức vụ
Đ/c Lê Tuấn Anh 1.000.000 đ ThUV, Bí thư
Đảng ủy xã
Đ/c Trương Thị Kiên 500.000 đ PBT Đảng ủy,
Chủ Tịch HĐND xã
Đ/c Lê Duy Trung 500.000 đ PBT, Chủ tịch UBND xã
Đ/c  Lê Văn Dũng 300.000 đ Cán bộ Ngân hàng CSXH thị xã HM
FC CÂY CHÉN VÀNG 2.000.000 đ Thôn 5, xã Quỳnh Lộc
Đ/c Trần Văn Kỳ 500.000 đ UVBTV, Chủ Tịch MTTQ xã
Đ/c Hồ Quốc Uý 500.000 đ PCT UBND xã Quỳnh Lộc
Đ/c Lê Công Trường 500.000 đ PCT HĐND xã Quỳnh Lộc
Đ/c Trần Huy Hoàng 500.000 đ Cán bộ Công an xã
Đ/c Đậu Viết Xuân 300.000 đ Chỉ huy trưởng Quân sự xã
Đ/c Hồ Sỹ Dương 300.000 đ Chủ tịch Hội CCB xã
Đ/c Trần Văn Dũng 300.000 đ PCT Hội Cựu Chiến Binh xã
Đ/c Lê Thị Thu 300.000 đ CBCC Kế toán xã Quỳnh Lộc
Đ/c Lê Thị Tuyên 300.000 đ CB Chuyên trách DS/KHH GĐ xã
Đ/c Lê Công Đương 300.000 đ CB Công chức Địa chính xã
Đ/c Nguyễn Thị Nhi 200.000 đ CB Công chức CS xã Quỳnh Lộc
Đ/c Nguyễn Thị Nhi 200.000 đ CB Công chức Kế toán xã Quỳnh Lộc
Đ/c Nguyễn Thị Linh 200.000 đ CB Công chức Văn hóa xã
Đ/c Lê Mùa Chiêm 200.000 đ CB Công chức văn phòng thống kê xã
Đ/c Trần Thị Hóa 200.000 đ CB Công chức Văn phòng Đảng ủy xã
Đ/c Bùi Thị Thương 200.000 đ CB Công chức Địa chính xã
Đ/c Nguyễn Huy Tài 200.000 đ Bí thư ĐTN xã Quỳnh Lộc
Đ/c Nguyễn T. Quỳnh Giang 200.000 đ PBT Đoàn xã Quỳnh Lộc
Đ/c Lê Văn Thắng 200.000 đ Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Lộc
Đ/c Hồ Thị Nhung 200.000 đ UVBTV Hội Nông dân xã
Ông Nguyễn Thế Nghĩa 100.000 đ CHT Chi hội Nông dân thôn 1
Trần Văn Toản 200.000 đ Chi hội trưởng Hội Nông Dân thôn 2
Anh Hồ Văn Danh 500.000 đ CHT Chi hội Nông dân thôn 3B
Anh Lê Công Nam 100.000 đ CHT Chi hội Nông dân thôn 4
Ông Nguyễn Huy Hội 200.000 đ Trưởng BMT, Chi HT Hội ND Thôn 5
Chị Hồ Thị Bé 100.000 đ Chi hội trưởng Hội Nông Dân thôn 6
Ông Lê Công Văn 100.000 đ Chi hội trưởng Hội Nông Dân thôn 8
Chị Hồ Thị Hiếu 200.000 đ Chi hội trưởng Hội Nông Dân thôn 9
Chị Lê Thị Tuyến 100.000 đ CHT Chi hội Nông dân thôn 10
Đ/c Lê Thị Hồng 100.000 đ Nguyên CT Hội PN,UVBTV Hội CCB xã
Anh Bùi Văn Lượng 100.000 đ CHT Chi hội Cựu chiến binh thôn 7
Ông Lê Văn Lĩnh 200.000 đ Hội viên CCB chi hội thôn 8
Đ/c Lê Thị Thảo 200.000 đ Chủ tịch Hội LHPN xã Quỳnh Lộc
Đ/c Văn Thị Xuân 200.000 đ PCT Hội LHPN xã
Đ/c Hoàng Thị Thủy 100.000 đ UVBTV Hội LHPN xã Quỳnh Lộc
Chị Hoàng Thị Huy 200.000 đ Chi hội phó chi hội phụ nữ thôn 2
Chị Hoàng Thị Vân 100.000 đ Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 2
Chị Hoàng Thị Huy 200.000 đ Chi hội phó chi hội phụ nữ thôn 2
Chị Lê Thị Nhàn 200.000 đ Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 3A
Bà Nguyễn Thị Khuê 200.000 đ Tổ trưởng Tổ VV&TK NHCSXH thôn 3A
Chị Hồ Thị Huy 200.000 đ Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 3B
Chị Nguyễn Thị Cúc 100.000 đ Tổ trưởng Tổ VV&TK NHCSXH thôn 3B
Chị Hồ Thị Phương 100.000 đ Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 4
Chị Nguyễn Thị Hợi 200.000 đ Tổ trưởng Tổ VV&TK NHCSXH thôn 4
Chị Hồ Thị Hồng 200.000 đ Tổ trưởng Tổ VV&TK NHCSXH thôn 4
Chị Hồ Thị Hân 300.000 đ CHP Chi hội PN, TT Tổ VV&TK thôn 5
Chị Trương Thị Ý 100.000 đ Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 5
Chị Lê Thị Tâm 100.000 đ Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 6
Chị Trương Thị Kiều 100.000 đ Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 7
Chị Trần Thị Sơn 200.000 đ Hội viên phụ nữ chi hội 7
Chị Trần Thị Huệ 100.000 đ Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 8
Chị Lê Thị Hường 200.000 đ UVBCS Chi hội , TT Tổ VV&TK thôn 8
Chị Hồ Thị Vơng 100.000 đ Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn  9
Chị Đậu Thị Sang 100.000 đ Chi hội trưởng, Chi hội phụ nữ thôn 10
Chị Văn Thị Hương 200.0000 đ Chi hội phó, Chi hội phụ nữ thôn 10
Fb Hoa Tươi Anh Châu 200.000 đ  
Em Hồ Thị Phượng 200.000 đ Thôn 6, Quỳnh Lộc, hiện đang ở Hà Nội
Ông Nguyễn Ngọc Thảo 100.000 đ PCT UBMTTQ xã Quỳnh Lộc
Cô Bùi Thị Xuân 300.000 đ BTCB, HT Trường TH Quỳnh Lộc A
Cô Hồ Thị Thanh 300.000 đ PBT, PHT trường TH Quỳnh Lộc A
Cô Phạm Thị Xuân Thu 300.000 đ CTCĐ, giáo viên Trường TH QLộc A
Cô Hồ Thị Hường 300.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc A
Thầy Nguyễn Văn Hà 300.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc A
Cô Phan Thị Quỳnh Giang 300.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc A
Cô Nguyễn Thị Hà 250.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc A
Cô Hồ Thị Nguyệt 250.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc A
Cô Nguyễn Thị Văn 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc A
Thầy Nguyễn Đức Sinh 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc A
Cô Nguyễn Thị Thủy 100.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc A
Cô Lê Thị Mão 100.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc A
Cô Trần Thị Thủy 100.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc A
Cô Vi Thị Hồng Vinh 100.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc A
Cô  Nguyễn Thị Lương 100.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc A
Cô Nguyễn Thị Sen 100.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc A
Cô Trần Thị Hoài Thanh 100.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc A
Cô Trần Thị Hiền 100.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc A
Cô Trần Thị Huệ 100.000 đ Kế toán Trường TH Quỳnh Lộc A
Cô Lê Thị Hoa 100.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc A
Cô Thị Lài 50.000 đ Y Tế Trường TH Quỳnh Lộc A
Gđ Em Lực Hà 300.000 đ Thôn 3A, xã Quỳnh Lộc
Anh Lê Công Sơn (Hằng) 400.000 đ Thôn 4, xã Quỳnh Lộc
Anh Nguyễn Văn Duy 1.000.000 đ Đoàn viên thanh niên thôn 8
Gđ Anh Lê Duy Thảo - Sao 200.000 đ Thôn 5, xã Quỳnh Lộc
Chị Nguyễn Thị Thế 100.000 đ BCH CH ND, Tổ trưởng TVV&TK thôn 10
Anh Nguyễn Huy Văn 200.000 đ Thôn 4, xã Quỳnh Lộc
Anh Nguyễn Viết Hùng 200.000 đ CB Bưu điện – ĐV Công đoàn xã
Cô Đậu Thị Nguyệt 300.000 đ BTCB, HT Trường Mầm Non Q.Lộc
Cô Trần Thị Hợp 300.000 đ PBTCB, PHT Trường Mầm Non Q.Lộc
Cô Vương Thị Hồng Cẩm 300.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Đậu Thị Lan 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Lê Thị Phượng 100.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Đào Thị Giang 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Ngô Thị Hiền 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Trần Thị Hoa 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Nguyễn Thị Hoài 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Hồ Thị Hoàng 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Nguyễn Thị Huyền 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Nhữ Thị Hương 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Nguyễn Thị Đức Lam 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Lê Thị Đượm 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Nguyễn Thị Lịa 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Trần Thị Loan 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Nguyễn Thị Ly 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Nguyễn Thị Phương 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Nguyễn Thị Châu 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Lê Thị Sương 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Nguyễn Thị Thuyên 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Phạm Thị Thủy 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Trần Thị Trang 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Hoàng Thị Cẩm Tú 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Bùi Thị Tươi 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Lê Thị Từ 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Trần Thị Tứ 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Văn Thị Lan 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Đặng Thị Hoài 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Cao Thị Thanh Thúy 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Trần Thị Yến 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Nguyễn Thị Dung 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Lê Quỳnh Giang 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Hồ Thị Lệ 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Nguyễn Thị Cúc 100.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Nguyễn Thị Hằng 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Nguyễn Thị Nga 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Cô Lê Thị Hai 200.000 đ Giáo viên Trường Mầm Non xã Q.Lộc
Anh Trần Đình On 100.000 đ Thôn 6, xã Quỳnh Lộc
Gđ Chị Vân - Hiên 500.000 đ Thôn 2, xã Quỳnh Lộc
Tập thể CH Hội CCB Thôn 1 400.000 đ  
Tập thể CH Hội CCB Thôn 2 200.000 đ  
Tập thể CH Hội CCB Thôn 3A 200.000 đ  
Tập thể CH Hội CCB Thôn 3B 200.000 đ  
Tập thể CH Hội CCB Thôn 4 300.000 đ  
Tập thể CH Hội CCB Thôn 6 300.000 đ  
Tập thể CH Hội CCB Thôn 7 300.000 đ  
Tập thể CH Hội CCB Thôn 9 300.000 đ  
Tập thể CH Hội CCB Thôn 10 500.000 đ  
Ông Lê Xuân Lâm 300.000 đ Trưởng BCTMT,CHT Chi hội CCB, 3B
Bà Hồ Thị Gơng 200.000 đ Chủ tịch Hội Người Cao tuổi
Cô Hồ Thị Hằng 300.000 đ BTCB, HT Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Nguyễn Thị Sâm 300.000 đ PBT, PHT trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Hoàng Thị Hòa 200.000 đ CTCĐ, giáo viên Trường TH QLộc B
Cô Nguyễn Thị An 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Cao Thị Thủy 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Trần Thị Mừng 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Nguyễn Thị Nga (A) 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Nguyễn Thị Nga (B) 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Tống Thị Thúy 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Thái Thị Hoa Mai 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Nguyễn Thị Xuân 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Trần Thị Hoa 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Nguyễn Thị Lý 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Hồ Thị Lan 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Hồ Thị Thương 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Lê Thị Thúy Hải 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Lê Thị Thủy 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Trần Thị Nguyệt 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Đào Thị Mai 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Hồ Thị Hằng 100.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Nguyễn Thị Trường Vy 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Nguyễn Thị Hạnh 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Nguyễn Thị Hoài 200.000 đ Giáo viên Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Hồ Thị Nghĩa 200.000 đ Y tế Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Nguyễn Thị Hằng 200.000 đ Văn Thư Trường TH Quỳnh Lộc B
Cô Nguyễn Thị Nguyệt 200.000 đ Thư viện Trường TH Quỳnh Lộc B
Tổ liên gia Vườn Rầu 100.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Tập Thể Chi bộ 1 300.000 đ  
Gia đình Thầy Thắng 300.000 đ Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT thôn 1
Gia đình Anh Lam Văn 300.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Anh Đại Số 100.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Chị Tuyết Từ 50.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Ông Thành Văn 100.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Ông Tiền Hương 200.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Ông Cường Hiền 50.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Tổ Liên gia Cây Da 100.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Ông Tài Nương 50.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Anh Tương Hậu 100.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Anh Uyển Biển 100.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Chị Bùi Quyên 200.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Hàng tạp hóa O Nụ 120.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Anh Bang Hằng 200.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Anh Điều Hào 200.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Anh Phận Sương 50.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Bà Vinh 50.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Anh Hảo Quế 100.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Ông Hùng Oanh 100.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Ông Nhuận Dung 100.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Bà Tiến 50.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Bà Bùi Thị Hằng 100.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Ông Chức Văn 50.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Ông Tình Nam 50.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Ông Hậu Tuyết 100.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Hòa Trâm 200.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Ông Khỉnh Thưởng 100.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Bà Lợi – Hồ 200.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Ông Cầm Vấn 100.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Quán Cắt tóc Lê Hiển 100.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Ông Minh Linh 50.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Bà Nhung Dư 50.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Anh Thuyết Yến 50.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Chị Hà Phước 50.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Ông Nghĩa Liệu 50.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Bà Tân Thiệng 50.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Anh Dũng Son 100.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Ông Ngữ 100.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Anh Tráng Hường 50.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Ông Thịnh Đức 100.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Ông Chiến Tấn 100.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Ông Khương Tuyển 100.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Cháu Ngọc Khải (Con O Nụ) 80.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gia đình Thầy Hùng 50.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Chị Lê Thị Huyền (Fb Huyền Lê) 500.000 đ Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Anh Hồ Sỹ Trúc 10 kg thịt bò Thôn 5, xã Quỳnh Lộc
Fb: Them Tran 15 kg xoài Thôn 5, xã Quỳnh Lộc
Gđ: Anh Sơn Linh 10 thùng Mì tôm Thôn 6, xã Quỳnh Lộc
Gđ: Anh Tuấn - Thoa 3 thùng Mì tôm Thôn 6, xã Quỳnh Lộc
Anh Lê Duy Hòa
(Phở Hòa)
2 thùng sữa tươi TH (to) Thôn 5, xã Quỳnh Lộc
Em Văn Thị Huyền Trân (Lớp 7A2) và em Trần Thị Thu Hằng (Lớp 8A1) 3 Thùng mì tôm, 1 thùng sữa tươi Học sinh Trường THCS Quỳnh Lộc, hiện ở tại thôn 4, xã Quỳnh Lộc
Gđ: Chị Vân - Oánh 25 kg gạo Thôn 1, xã Quỳnh Lộc
Gđ: Anh Vọ - Thủy 50 kg gạo Thôn 5, xã Quỳnh Lộc
Chị Hồ Thị Nguyệt 2 thùng mì tôm Thôn 5, xã Quỳnh Lộc

Tính Đến 16 giờ 00 phút ngày 8/4/2020, Ban vận động xã Quỳnh Lộc đã tiếp nhận được số tiền 44.75.000 đ; 15 kg xoài; 18 thùng mì tôm; 2 thùng sữa tươi TH to và 01 thùng sữa TH nhỏ; 10 kg thịt bò; 75 kg gạo.

Ban vận động xã Quỳnh Lộc xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các cá nhân và tập thể đã ủng hộ Chương trình này nhiều nhé.                                                
                                                                                                   Quỳnh Lộc, ngày 08 tháng 04 năm 2020
                                                                                                                   Ng
ười tổng hợp danh sách
 
 
                                                                                                                                Lê Thị Thảo
   

Nguồn tin: quynhloc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây