Quỳnh Lộc: Tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023

Quỳnh Lộc: Tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023

 •   29/11/2023 15:07
 •   Đã xem: 1444
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2023 Ban Chấp hành Đảng bộ họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023 về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Văn Cậy UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy; đồng chí Lê Tuấn Anh ThUV, Trưởng phòng tư pháp thị xã; đồng chí Vũ Trọng Đoàn ThUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã.; đồng chí Hồ Đức Qúy, Phó Ban dân vận, phụ trách Ban dân vận Thị ủy.

Các bài viết khác
Quỳnh Lộc: Tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023

Quỳnh Lộc: Tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023

 •   29/11/2023 15:07
 •   Đã xem: 1444
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2023 Ban Chấp hành Đảng bộ họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023 về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Văn Cậy UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy; đồng chí Lê Tuấn Anh ThUV, Trưởng phòng tư pháp thị xã; đồng chí Vũ Trọng Đoàn ThUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã.; đồng chí Hồ Đức Qúy, Phó Ban dân vận, phụ trách Ban dân vận Thị ủy.

Các bài viết khác
Quỳnh Lộc: Tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023

Quỳnh Lộc: Tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023

 •   29/11/2023 15:07
 •   Đã xem: 1444
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2023 Ban Chấp hành Đảng bộ họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023 về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Văn Cậy UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy; đồng chí Lê Tuấn Anh ThUV, Trưởng phòng tư pháp thị xã; đồng chí Vũ Trọng Đoàn ThUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã.; đồng chí Hồ Đức Qúy, Phó Ban dân vận, phụ trách Ban dân vận Thị ủy.

Các bài viết khác
Quỳnh Lộc: Tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023

Quỳnh Lộc: Tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023

 •   29/11/2023 15:07
 •   Đã xem: 1444
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2023 Ban Chấp hành Đảng bộ họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023 về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Văn Cậy UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy; đồng chí Lê Tuấn Anh ThUV, Trưởng phòng tư pháp thị xã; đồng chí Vũ Trọng Đoàn ThUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã.; đồng chí Hồ Đức Qúy, Phó Ban dân vận, phụ trách Ban dân vận Thị ủy.

Các bài viết khác
Quỳnh Lộc: Tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023

Quỳnh Lộc: Tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023

 •   29/11/2023 15:07
 •   Đã xem: 1444
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2023 Ban Chấp hành Đảng bộ họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023 về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Văn Cậy UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy; đồng chí Lê Tuấn Anh ThUV, Trưởng phòng tư pháp thị xã; đồng chí Vũ Trọng Đoàn ThUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã.; đồng chí Hồ Đức Qúy, Phó Ban dân vận, phụ trách Ban dân vận Thị ủy.

Các bài viết khác

Thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc

 •   17/10/2022 08:58
 •   Đã xem: 875
 •   Phản hồi: 0

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây