Mặt trận Tổ quốc xã Quỳnh Lộc: Hưởng ứng “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày Truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11)

Thứ năm - 10/11/2022 14:10
Ảnh: Lễ bàn giao Nhà Đại đoàn kết ông Hồ Sỹ Trình - Thôn 2
 
Trong không khí toàn Đảng, toàn Quân và toàn Dân cả nước đang sôi nổi tích cực thi đua lập nhiều thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện Nghị quyết Đại hội Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đẩy mạnh học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 – 18/11/2022). Nhân dịp này, chúng ta đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động từ cơ sở đến các thôn; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào, các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng quê hương, cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh.
Trải qua 92 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đến nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân để đánh đuổi bè lũ thực dân, Đế quốc, giành lại Độc lập - tự do cho dân tộc, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào.
Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử, cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Trung ương Đảng lần thứ XIII và kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy mọi nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền độc lập, tự do dân tộc; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tổ chức động viên Nhân dân tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, và vì dân; tham gia tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng,lãng phí, quan liêu; công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên; mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường đoàn kết Quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới.
Hưởng ứng các Chương trình hành động, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận các cấp phát động, từ đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quỳnh Lộc có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của xã Quỳnh Lộc.
Tháng 5 năm 1995, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động trong cả nước cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là cuộc vận động Nhân dân rộng lớn trong cả nước có nội dung toàn diện, diễn ra trong thời gian dài, đến nay đã gần 30 năm thực hiện. Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên Mặt trận, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cùng với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã đạt được những kết quả tốt đẹp góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, tạo ra các mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong Nhân dân ở khu dân cư.
Trong không khí tưng bừng, phấn khởi kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội đại Đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta vui mừng nhận thấy xã Quỳnh Lộc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực của 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhiều cộng đồng dân cư có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả; huy động tiềm năng, sức mạnh sáng tạo, tinh thần tự nguyện, tự quản, sự chủ động tham gia của các tầng lớp Nhân dân ngày một nâng cao, đã khắc phục nhiều vấn đề hạn chế, khó khăn. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, hộ gia đình, các gương cá nhân điển hình tiêu biểu, xuất sắc, thể hiện rõ qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở khu dân cư.
Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 Quỳnh Lộc được đánh giá để trở thành phường Quỳnh Lộc. Từ mục tiêu đó công tác lãnh đạo của Đảng ủy, nhiệm vụ triển khai thực hiện của chính quyền, sự phối hợp vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể, vai trò trách nhiệm của cán bộ và nhân dân các thôn, đơn vị cơ quan, trường học, trạm y tế hơn lúc nào hết chúng ta cùng nhau đoàn kết, đồng thuận để thực hiện thắng lợi các mục tiêu lớn đã đề ra.
Đại dịch Covid-19 bùng phát làm ảnh hưởng lớn đến sự mất mát về người và tài sản cũng như sự trì hảm về phát triển kinh tế, lao động, việc làm cho nhân dân. Tuy vậy đến nay tình hình dịch bệnh đã được khống chế nhờ công tác triển khai tiêm phòng, mọi hoạt động được trở lại bình thường, các phong trào thi đua yêu nước được thể hiện qua các cuộc vận động, tinh thần hưởng ứng của Nhân dân ngày được nhân lên. Năm 2022 Quỳnh Lộc đang triển khai thi công tất cả 05 công trình lớn, nhỏ có tổng trị giá trên 34 tỷ đồng. Đặc biệt công trình đường giao thông thôn 9 đi thôn 10 có chiều dài 2,3km, là công trình có vốn đầu tư lớn, địa hình phức tạp, chiều rộng của đường có đoạn chật hẹp không đảm bảo kích cở yêu cầu của dự án, qua khảo sát có 106 hộ nằm trong diện phải mở rộng hành lang để đảm bảo về mỹ quan và an toàn giao thông, trong đó thôn 9 có hộ, thôn 10 có 81 hộ bị ảnh hưởng. Thực hiện công tác phối hợp vận động của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đến nay 106/106 hộ đều đồng thuận hiến đất, công trình cho dự án, tổng diện tích đất được nhân dân hiến là 1.840,5m2, tổng số công trình như bờ bao, cổng vào nhà, mái tôn là 602,11m3. Ước tính tổng trị giá là trên 5 tỷ đồng.
Phát huy truyền thống dúp đở người nghèo, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Hưởng ứng thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón tết Nhâm dần năm 2022 của Bí thư Tỉnh ủy, MTTQ phát động vận động ủng hộ được 150.610.000 đ, tổ chức trao tặng cho 305 đối tượng gồm: hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ NCT, tuổi cao sức yếu; hộ gia đình gặp tai nạn, rủi ro; hộ gia đình TBB, TNLS, CĐHH và Đảng viên cao tuổi già yếu.
Tổ chức vận động Quỹ năm 2022 gồm: quỹ “Vì người nghèo” được trên 60 triệu đồng; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 50 triệu đồng; quỹ “Nhân đạo, từ thiện” được trên 30 triệu đồng và quỹ “Chăm sóc Người cao tuổi” được 33 triệu đồng. Đây là nguồn ủng hộ quý báu từ các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân nhằm phục vụ cho các đối tượng được xã hội đặc biệt quan tâm.
Triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết cho 6 hộ nghèo, đến nay đã bàn giao hổ trợ được 2 nhà, 4 nhà còn lại dự kiến sẻ trao vào dịp cuối năm 2022.
Kỷ niệm 92 năm truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu đó là: Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”. Vì vậy hơn lúc nào hết Mặt trận Tổ quốc xã Quỳnh Lộc tiếp tục kêu gọi toàn dân chúng ta nguyện cùng nhau đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tiếp tục tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và các loại quỹ vận động khác, bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam.... góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của xã nhà.
Trong niềm vui kỷ niệm 92 năm ngày Truyền thống MTTQ và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, Mặt trận Tổ quốc xã Quỳnh Lộc xin cảm ơn Cấp uỷ, chính quyền và Mặt trận cấp trên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện, đồng thời theo sát mọi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc xã Quỳnh Lộc trong năm qua; xin nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được trong quá trình phối hợp thực hiện của các tổ chức thành viên và các Ban công tác Mặt trận, các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và con em Quỳnh Lộc xa quê, cảm ơn toàn thể Nhân dân, các tổ chức trong cộng đồng dân cư, năm qua đã đồng tâm hiệp lực, đem sức mạnh, trí tuệ đóng góp xây dựng quê hương đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Tiếp tục thực hiện lời nói của Bác Hồ kính yêu.
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”
“Thành công, thành công, đại thành công”.

Tác giả bài viết: Trần Kỳ

Nguồn tin: quynhloc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây