Quỳnh Lôc: Thi đua lập thành tích kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam - “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”(18/11/1930 – 18/11/2019)

Thứ tư - 06/11/2019 10:13
Trong không khí Nhân dân cả nước sôi nổi tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Quỳnh Lôc: Thi đua lập thành tích kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam - “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”(18/11/1930 – 18/11/2019)

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019). Nhân dịp này, chúng ta đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động từ Trung ương đến cơ sở; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Trải qua 89 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập - tự do cho dân tộc, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy mọi nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền độc lập, tự do dân tộc; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tổ chức động viên Nhân dân tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, và vì dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới.

Hưởng ứng các Chương trình hành động, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận các cấp phát động, từ đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quỳnh Lộc có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.
 

Mặt trận Tổ quốc thường xuyên quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới. Tháng 5 năm 1995, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Người, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động trong cả nước cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là cuộc vận động Nhân dân rộng lớn trong cả nước có nội dung toàn diện, diễn ra trong thời gian dài, đến nay gần 25 năm thực hiện được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên Mặt trận, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cùng với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã đạt được những kết quả tốt đẹp góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, tạo ra các mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong Nhân dân ở khu dân cư. 

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày hội đại Đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng ta vui mừng nhận thấy xã Quỳnh Lộc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực của 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhiều cộng đồng dân cư có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp Nhân dân, kết quả đã khắc phục nhiều vấn đề tồn tại, khó khăn, tích cực đóng góp các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, hộ gia đình, các gương điển hình tiên tiến tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở khu dân cư.
 
1u5a9926 1 1

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, đến nay xã Quỳnh Lộc đã đạt được 15/19 tiêu chí; đối với các thôn đã đạt trên 95% tiêu chí ở cấp thôn, trong đó tiêu biểu có thôn 7 là thôn đã hoàn thành 100% đường bê tông đảm bảo về chất lượng và duy trì tốt đoạn đường nở hoa, xanh, sạch, đẹp. Tinh thần hưởng ứng của Nhân dân ngày được nhân lên, có nhiều hộ dân tự giác hiến đất, hiến công trình để mở rộng đường giao thông trục xã, điển hình có nhiều hộ ở thôn 5, thôn 1, cụ thể: có 61 hộ dân thôn 1 đã hiến hơn 890m tường bao và 22 cổng vào nhà; có 07 hộ dân thôn 5 đã hiến 122,7m2 đất ở và đất vườn, kèm theo các công trình tường bao và cổng, tổng giá trị lên tới 147.515.000 đồng. Tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách được thể hiện qua cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Xóa nhà dột nát, tạm bợ”, kết quả đến nay toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em xa quê và toàn thể Nhân dân xã Quỳnh Lộc đã ủng hộ được 290.190.000 đồng. Tiến hành khảo sát cho 9 hộ nghèo xây nhà đại đoàn kết, đến nay đã bàn giao được 03 nhà, mổi nhà được hổ trợ 50 triệu đồng và toàn bộ số lượng sơn để sơn nhà. Bên cạnh đó Nhân dân còn tích cực hưởng ứng các phong trào như ủng hộ quỹ từ thiện nhân đạo, quỹ chăm sóc người cao tuổi, hiến máu nhân đạo,...
giao nha


Kỷ niệm 89 năm truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ đó là: Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”. Vì vậy hơn lúc nào hết Mặt trận Tổ quốc xã Quỳnh Lộc tiếp tục kêu gọi toàn dân chúng ta nguyện cùng nhau đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiếp tục tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, nhất là Tháng cao điểm Vì người nghèo, bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam.... góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Trong niềm vui kỷ niệm 89 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019, Mặt trận Tổ quốc xã nhà xin cảm ơn cấp uỷ, chính quyền và Mặt trận cấp trên đã quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện và theo sát mọi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc xã nhà; xin nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được trong quá trình phối hợp thực hiện của các tổ chức thành viên và các Ban công tác Mặt trận, các đơn vị, cơ quan, trường học, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và con em Quỳnh Lộc xa quê, cảm ơn toàn thể Nhân dân, các tổ chức trong cộng đồng dân cư, năm qua đã đồng tâm hiệp lực, đem sức mạnh, trí tuệ đóng góp xây dựng quê hương đạt nhiều kết quả tốt đẹp.
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại thành công./.

Tác giả bài viết: Trần Kỳ

Nguồn tin: quynhloc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây