Quỳnh Lộc: Tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ tư - 18/12/2019 08:43
Ngày 17/12/2019, UBMTTQ xã Quỳnh Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Về dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Bá Hào - Thị ủy viên - CT UB MTTQ thị xã Hoàng Mai, đồng chí Lê Tuấn Anh - Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã.
Quỳnh Lộc: Tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động “Quỹ vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại kết quả tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được quan tâm. Hệ thống tổ chức của Mặt trận tiếp tục được củng cố và kiện toàn; nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận từng bước có sự đổi mới và mang lại nhiều kết quả nổi bật như:
 
Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thị xã Hoàng Mai về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, trong đó đã vận dụng các chuẩn mực đạo đức người cán bộ Mặt trận học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”: Công trình do xã làm chủ đầu tư gồm: Đường giao thông ngã 3 thôn 5 đi thôn 2 có chiều dài 0,4km, tổng mức đầu tư 7,683 tỷ đồng; đường thôn 1 đi khu tái định cư dài 0,85km, tổng mức đầu tư 7,784 tỷ đồng; xây dựng tuyến mương nội đồng, đồng Rộc bứa dài 350m, tổng mức đầu tư 337 triệu đồng; mương đồng Cây sung thôn 8, chiều dài 210m, tổng mức đầu tư 119 triệu đồng; xây dựng trường Mầm non cụm 2, số phòng 10 phòng, tổng mức đầu tư 11,100 tỷ đồng; nâng cấp sữa chữa trường mầm non cụm trung tâm trị giá 571 triệu đồng. Tổng mức đầu tư các công trình do xã làm chủ đầu tư năm 2019 là: 27,594 tỷ đồng. Công trình do các thôn làm chủ đầu tư gồm: Đường bê tông thôn 7 có chiều dài 381m, tổng mức đầu tư 293.165.000 đ; lập hồ sơ đề nghị thị xã cấp xi măng cho các thôn tiếp tục làm đường giao thông trong năm 2019 là 40 tuyến đường. Ngoài số tiền nhân dân đóng góp còn có 890m bờ tường bao và 22 cổng vào nhà do nhân dân thôn 1 hiến để mở rộng hành lang tuyến đường trục xã thôn 1 đi khu tái định cư; tuyến thôn 5 đi thôn 2 có 07 hộ thôn 5 hiến 122,7m2 đất ở và đất vườn, kèm theo các công trình tường bao và cổng, tổng giá trị lên tới 147.515.000 đồng. Đến nay xã Quỳnh Lộc đã đạt được 15/19 tiêu chí; đối với các thôn đã cơ bản đạt trên 95% tiêu chí ở cấp thôn.  Trong đó tiêu biểu có thôn 7 là thôn đã hoàn thành 100% đường bê tông đảm bảo về chất lượng và duy trì tốt đoạn đường nở hoa, xanh, sạch, đẹp, có 9/9 tổ tự quản đã nâng cấp và làm mới hệ thống đèn đường; ở thôn 5 có tổ tự quản Quyết thắng, thôn 4 tổ tự quản Chòm trang là 02 tổ có khu dân cư bám theo tuyến đường mới xây dựng, nhân dân đã tự giác đóng góp để làm được hệ thống đèn đường kết hợp cột cờ và bảng thông điệp tuyên truyền theo mẫu đèn đường đô thị rất đẹp và văn minh, đây được xem là điển hình thực hiện tốt chương trình “Thắp sáng đường quê” do Thị ủy Hoàng Mai phát động.
 
Tổ Tự quản Thôn 4 đã hoàn thành lắp đặt hệ thống cột đèn chiếu sáng và pa nô tuyên truyền dọc tuyến đường của tổ tự quảnTổ chức tốt cuộc vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” gắn với thực hiện Kế hoạch số 152-KH/ThU ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai về việc xóa nhà dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 và các chương trình an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác cứu trợ.....Đến nay Quỳnh Lộc đã vận động ủng hộ Quỹ xóa nhà dột nát đạt chỉ tiêu đăng ký với số tiền nộp vào quỹ của thị xã là 290.190.000 đ/KH 290.000.000 đ, đã triển khai cho 9 hộ nghèo, cận nghèo xây dựng nhà Đại đoàn kết, đến nay đã bàn giao 06 hộ, dự kiến sẻ bàn giao 01 hộ tiếp theo trước Lễ Noen và 01 hộ trước tết nguyên đán Canh Tý 2020.
 
Lễ trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo


Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát và phản biện xã hội được xây dựng kế hoạch từ đầu năm, từ đó bám vào tình hình nhiệm vụ để giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân hoạt động đúng với các quy định Luật thanh tra nhân dân ngay từ đơn vị thôn. Chỉ đạo Ban giám sát đầu tư công đồng giám sát các công trình xây dựng cơ bản của xã, kịp thời báo cáo, phản ánh các hạng mục của đơn vị thi công công trình chưa đúng và chưa đảm bảo chất lượng cho chủ đầu tư xử lý kịp thời,...

Hoạt động của các Tổ tự quản văn minh - an toàn đã đi vào nề nếp và có hiệu quả, điển hình có nhiều tổ đã phát huy phong trào tự quản về tình hình an ninh trật tự, chủ động đóng góp tiền và công sức để xây dựng, chăm sóc các tuyến đường nội thôn đảm bảo xanh, sạch và nở hoa, khắc phục và lắp thêm các bóng đèn chiếu sáng ở các tuyến đường....
 
FB IMG 1576303437885
Tổ Tự quản thôn 7 đang triển khai thực hiện chỉnh trang, xây ô trồng hoa, đảm bảo đẹp và hoa sống bền vững dọc đường làng của tổ tự quản


Phát biểu tại chỉ đạo hoạt động, đồng chí Nguyễn Bá Hào - CT UB MTTQ thị xã Hoàng Mai ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đáng mừng trong công tác mặt trận xã Quỳnh Lộc trong năm qua. Đồng thời đồng chí đề nghị MTTQ xã Quỳnh Lộc tiếp tục đổi mới công tác hoạt động, chú trọng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng; quan tâm thực hiện các cuộc vận động, các phong trào đi vào chiều sâu và bền vững; triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội kịp thời, hiệu quả, trong đó đặc biệt cần quan tâm tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”,...
 
Đồng chí: Nguyễn Bá Hào - CT UB MTTQ thị xã Hoàng Mai phát biểu chỉ đạo


Nhân dịp này có 11 tập thể và cá nhân đã được UBND và UB MTTQ xã tặng khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019.
 
Đ/c: Lê Tuấn Anh -  Bí thư Đảng ủy, Đ/c: Lê Duy Trung - CT UBND xã trao khen thưởng của UBND xã cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019
Đ/c: Lê Tuấn Anh -  Bí thư Đảng ủy, Đ/c: Trần Văn Kỳ - CT UBMTTQ xã trao khen thưởng của MT cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019

Tác giả bài viết: Thùy Linh

Nguồn tin: quynhloc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây