Dấu ấn 10 năm thành lập phát triển thị xã Hoàng Mai (03/4/2013-03/4/2023) và những kết quả Quỳnh Lộc tham gia các hoạt động chào mừng

Thứ hai - 27/03/2023 15:06
 Ngày 03/4/2013 Chính phủ đã ban hành NQ 47/NQ-CP thành lập thị xã Hoàng Mai trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Quỳnh Lưu, với diện tích đất tự nhiên 169,75km2, dân số 105,8 nghìn người, 10 đơn vị hành chính gồm 05 xã (Quỳnh Liên, Quỳnh Lập, Quỳnh Lộc, Quỳnh Vinh, Quỳnh Trang), và 05 phường (Quỳnh Phương, Quỳnh Dị, Quỳnh Thiện, Mai Hùng, Quỳnh Xuân). Từ khi được thành lập, qua 10 năm xây dựng và phát triển, thị xã Hoàng Mai đạt được một số kết quả sau:
Hoàng Mai từng bước khẳng định được sự kỳ vọng của Trung ương và tỉnh:  Sau khi thành lập, Hoàng Mai đã nhận được sự quan tâm của Trung ương, đặc biệt là của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở ban ngành cấp tỉnh. Ngày 18/9/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 11 về xây dựng phát triển Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo, đây là cơ sở xác lập quan trọng để Hoàng Mai bứt phá, phát triển và thay đổi nhanh diện mạo đô thị như ngày hôm nay. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định tập trung chỉ đạo 5 mũi trọng điểm phát triển kinh tế; ưu tiên nguồn lực cho 3 vùng trọng điểm để tạo thành các cực tăng trưởng, trong đó: Phát triển vùng Hoàng Mai – Quỳnh Lưu gắn với vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định 3 vùng kinh tế trọng điểm, trong đó: Phát triển vùng Hoàng Mai gắn với vùng Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An: Phát triển các khu công nghiệp Hoàng Mai, Đông Hồi với các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp điện tử và các ngành công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ cho các dự án lớn tại Khu kinh tế Đông Nam và Khu kinh tế Nghi Sơn. Thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Hoàng Mai II, Khu công nghiệp Đông Hồi. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thị xã Hoàng Mai. Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND, ngày 14/7/2022 quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2022 - 2025.  Được sự quan tâm của cấp trên cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, kinh tế - xã hội thị xã ngày càng phát triển, quốc phòng - an ninh ổn định, đời sống Nhân dân ngày được nâng cao. Sau 10 năm thành lập, Hoàng Mai từng bước trở thành vùng kinh tế trọng điểm, cực tăng trưởng phía Bắc của tỉnh, đáp ứng sự kỳ vọng của Trung ương và Tỉnh khi thành lập thị xã.
Nỗ lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới sớm trước 2 năm so với mục tiêu đề ra:  Hoàng Mai đi vào hoạt động, xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới thấp, 5 đơn vị hành chính cấp xã có 2 xã nghèo, 01 xã miền núi, năm 2013, bình quân chỉ đạt 6 tiêu chí/xã. Hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hạn chế; cơ cấu kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Được sự giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các sở, ban, ngành, của tỉnh, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã, sau 07 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, tổng nguồn lực huy động xây dựng 1.635,765 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 516,267 tỷ đồng, chiếm 31,56%. Đến cuối năm 2020, 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, thị xã được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, sớm trước 2 năm so với mục tiêu đề ra. Hiện nay, thị xã đang tiếp tục chỉ đạo các xã nâng cao chất lượng tiêu chí nông thông mới theo tiêu chí của phường; phấn đấu đến cuối năm 2025 xây đựng thêm 02 xã thành phường.
Kinh tế phát triển nhanh, bền vững: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã tăng nhanh, bình quân đạt trên 14%/năm, năm 2022 tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã 14,51% từng bước khẳng định là một trong ba cực tăng trưởng của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Quy mô kinh tế theo giá trị sản xuất (giá so sánh) năm 2022, đạt 21.699 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với năm 2014, là địa phương có mức tăng quy mô giá trị sản xuất cao nhất, đồng thời tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 3 đơn vị cấp huyện có quy mô giá trị sản xuất lớn nhất của cả tỉnh.
Công tác thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc: Từ năm 2014 đến nay, thị xã có 48 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng số vốn đăng ký trên 19 nghìn tỷ đồng. Nhiều dự án đi vào hoạt động ổn định tạo nguồn thu ngân sách cho Nhà nước và giải quyết việc làm, thu nhập cho nhân dân như: Tôn Hoa Sen, May Vinatex, May thêu Đong-A, Bánh kẹo Hải Châu II, Tổ hợp dịch vụ và khách sạn Mường Thanh, Chợ Hoàng Mai,...  Đặc biệt, đỉnh điểm là năm 2022 thị xã đã thu hút được các dự án đầu tư FDI lớn, đã khởi công dự án: Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng với mức đầu tư giai đoạn 1 là 200 triệu đô la; Dự án sản xuất gia công giày dép xuất khẩu của tập đoàn Hoa Lợi - Đài Loan, tổng đầu tư 65 triệu đô la và một số dự án vệ tinh ở khu công nghiệp Hoàng Mai I,... Hiện nay, Hoàng Mai được nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và Tỉnh để thu hút các dựa án đầu tư vào địa bàn. Đầu năm 2023 đã có nhiều tín hiệu vui trong công tác đầu tư vào thị xã.
Đời sống của Nhân dân từng bước được nâng lên: Giá trị tăng thêm bình quân đầu người tăng nhanh, từ 31,75 triệu (năm 2014) tăng lên 74,9 triệu đồng/người/năm (năm 2022), tăng 43,15 triệu đồng = 2,36 lần. So với bình quân chung của Tỉnh là 51,43 triệu = 1,46 lần. Tỷ lệ hộ nghèo từ mức 7,44% (năm 2014) giảm xuống còn 0,92%  (năm 2021), đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,09% theo tiêu chí mới (giảm 0,8%, vượt KH đề ra). Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thường xuyên quan tâm, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Qua 10 năm đã vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và “Tết vì người nghèo” trên 31,6 tỷ đồng. Đặc biệt năm 2019 đến nay, thị xã tổ chức cuộc vận động lớn, huy động nguồn kinh phí 11,185 tỷ đồng để sửa chữa, làm mới 453 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ: Giáo dục - Đào tạo chuyển biến rõ nét, chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn không ngừng được nâng lên. Đặc biệt trong những năm gần đây: Năm học 2018 - 2019, chất lượng học sinh giỏi tỉnh lớp 9 giữ vị trí thứ 03/21 huyện, thành, thị; Năm học 2019 - 2020, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT của thị xã đạt 99,8% (Trường THPT Hoàng Mai đạt 100%, có 27 lượt học sinh đạt từ 27 điểm trở lên); năm học 2021 - 2022, học sinh giỏi tỉnh của Trường THPT Hoàng Mai giữ vị trí thứ nhất tỉnh. Quy mô giáo dục được mở rộng, thành lập 01 trường THPT công lập, các trường mầm non tư thục, trung tâm ngoại ngữ. Thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Lễ hội Đền Cờn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; tổ chức thành công Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Đền Cờn và phát triển du lịch Hoàng Mai. Thể thao thành tích cao giành nhiều kết quả, năm 2019, thị xã có hai lần giành giải nhất toàn toàn, đội thiếu niên - nhi đồng thị xã vô địch tại giải bóng đá các lớp năng khiếu Sông Lam Nghệ An.
Tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh, từng bước được hình thành theo hướng văn minh, hiện đại:  Thị xã ra đời trong điều kiện xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng đô thị còn yếu và thiếu, chưa hình thành các công trình trong khu trung tâm hành chính, các tuyến giao thông kết nối Đông Tây, kết nối Đông Hồi và miền Tây Nghệ An; hệ thống cấp thoát nước, điện, điện chiếu sáng,... chưa được đầu tư hoặc xuống cấp. Sau 10 năm thành lập, đã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, kịp thời hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình hạ tầng thiết yếu, đã làm thay đổi diện mạo, bộ mặt đô thị được khang trang và kết nối với các vùng lân cận.  Đến nay đã hoàn thành 51/63 tiêu chuẩn đô thị loại III theo Nghị quyết 26/NQ-CP, phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị loại III.
Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, cải cách hành chính có nhiều kết quả tích cực: Luôn quan tâm, chăm lo đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức. Đến nay trình độ cán bộ, công chức thị xã: chuyên môn Đại học trở lên 99%; chính trị: trung cấp trở lên 95%; cấp xã: chuyên môn Đại học 91,5%; chính trị: trung cấp 90,1%.  Với sự năng động, kịp thời của chính quyền đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Ngày 20/8/2021 BCH Đảng bộ thị xã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ThU, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo gắn với chuyển đổi số. Hiện nay đang nổ lực thực hiện đáp ứng mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 nằm trong tốp 3 địa phương cấp huyện đứng đầu về chỉ số CCHC của tỉnh. Là đơn vị tốp đầu triển khai hệ thống phản ánh tương tác trực tuyến giữa người dân và chính quyền thông qua ứng dụng “Hoàng Mai tôi yêu” giúp cho chính quyền nắm bắt và giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp.
Luôn đổi mới trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:  Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng.  Thành lập được 4 chi bộ ngoài quốc doanh trực thuộc Thị ủy. Chỉ đạo thành lập Chi bộ Hội Nghề cá ở Quỳnh Lập với 15 đảng viên là các ngư dân thường xuyên đánh bắt thủy sản xa bờ. Ban hành Đề án trợ cấp cho đảng viên được tặng Huy hiệu 50 tuổi đảng trở lên không được hưởng các chế độ thường xuyên của Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Thành lập Ban chỉ đạo 71 về việc giải quyết các vụ việc bức xúc, tồn đọng kéo dài trong Nhân dân.  HĐND tập trung giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND thị xã và cơ sở đã có chuyển biến tốt, quyết liệt, tập trung, cụ thể, hiệu quả hơn.  MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, đặc biệt là xây dựng các Tổ tự quan văn minh - an toàn ở các khu dân cư “6 không, 3 có”; xây dựng các tuyến đường cờ, hoa, sáng, xanh, sạch, đẹp.
Quốc phòng - An ninh được tăng cường:  Từ một địa bàn được đánh giá là phức tạp về an ninh trật tự, với nhiều loại tội phạm nguy hiểm, nhưng trong những năm qua, Công an thị xã đã luôn nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phá nhiều vụ án lớn, 9 năm là đơn vị Quyết thắng, chứng tỏ được sự lớn mạnh của Công an thị xã.  Quốc phòng luôn được đảm bảo, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai năm 2017, được tỉnh đánh giá cao, xếp loại giỏi.
Phương hướng phát triển trong thời gian tới: Tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Định hướng phát triển thị xã Hoàng Mai trong Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025; quyết liệt thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, phấn đấu hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2025; xây dựng thị xã Hoàng Mai là cực tăng trưởng, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của Tỉnh.
Các hoạt động kỷ niệm: Kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã là sự kiện đặc biệt quan trọng để đánh giá chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm khơi dậy ý chí, khát vọng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo và đồng thuận để xây dựng thị xã. Việc tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã đã được Tỉnh ủy đồng ý tại Công văn bản số 1738-CV/TU, ngày 28/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã, thị xã tổ chức 10 nhóm hoạt động, như sau:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền: về những thành tựu, kết quả đạt được sau 10 năm thành lập; quảng bá, giới thiệu những nét đẹp, lợi thế của thị xã để thu hút đầu tư và nâng cao vị thế thị xã Hoàng Mai.
Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ: cuộc thi nữ sinh thanh lịch trong lễ hội đền Cờn và khai trương du lịch Hoàng Mai năm 2023. Phối hợp với Trung tướng, PGS, TS, Nhà giáo nhân dân Phan Đức Dư, nguyên giám đốc học viện An ninh Nhân dân người con của quê hương Hoàng Mai để xuất bản và phát hành cuốn sách Hoàng Mai địa đầu xứ Nghệ. Đây là cuốn sách mà Trung tướng, PGS, TS, Phan Đức Dư đã giành tâm huyết 7 năm để tìm tòi, nghiên cứu tư liệu viết về những dấu ấn, về văn hóa, lịch sử, mảnh đất, con người Hoàng Mai. Cuốn sách sẽ được giới thiệu và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, như: Giải Việt dã lần thứ 3; Bóng đá nam; Bóng chuyền nam, nữ; Cầu lông; Kéo co nam, nữ. Tổ chức khánh thành và gắn biển các công trình đưa vào sử dụng: Cổng chào Trung tâm thị xã; Trung tâm Y tế; Đường số 1; Trung tâm VH-TT. Tập trung phát động các phong trào chỉnh trang đô thị: xây dựng các tuyến đường cờ, hoa, sáng, xanh, sạch đẹp; gắn biển đoạn đường tự quản. Kết nạp lớp đảng viên kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã 35 đồng chí, gặp mặt và trao quà. Tổ chức gặp mặt, biểu dương, tri ân các tập thể, cá nhân có công lớn đóng góp xây dựng quê hương, cơ quan, đơn vị trong 10 năm qua. Tổ chức bình chon, tôn vinh, tuyên dương, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; Trao giải cuộc thi “Tổ tự quản - an toàn tiêu biểu” năm 2022. Tổ chức thi tuyển, giới thiệu quảng bá Logo Hoàng Mai. Tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã, công bố quyết định công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba vào 19h 30 phút đến 22h ngày 31/3/2023, tại Sân vận động thị xã Hoàng Mai
Hưởng ứng các hoạt động do thị xã tổ chức, xã Quỳnh Lộc xây dựng kế hoạch tổ chức giải Bóng chuyền Nam, Nữ; Văn nghệ, Kéo co để tuyển các cầu thủ, các vận động viên tham gia các hoạt động của Thị xã  nên kết quả các hoạt động thể dục thể thao đạt được nhiều kết quả: Giải Việt dã nội dung Lãnh đạo đạt giải Nhất; Bóng chuyền nam, nữ đều đạt giải Nhì; Cầu lông đạt 4 giải 3; Kéo co nam, nữ đạt giải Nhất. Tập trung phát động các phong trào chỉnh trang đô thị: xây dựng các tuyến đường cờ, hoa, sáng, xanh, sạch đẹp; gắn 88 biển đoạn đường tự quản. Tổ chức Kết nạp lớp đảng viên kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã cho 2 đồng chí.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trương Kiên

Nguồn tin: quynhloc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây